Portraits of Kannada TV Actress KavyaShree shot for Bridal Lehenga Brand Samyakk. Makeup by Kavya’s Bridal Makeovers. Shot by Neeta Shankar